• Text Hover
Biuro Obsługi Szkód
Wieloletni kontakt z towarzystwami ubezpieczeń, tysiące procesów likwidacji szkód w jakich uczestniczyliśmy w imieniu klienta , zdobyte w tym zakresie doświadczenie oraz znajomość zawiłych i nieprzyjaznych klientowi procedur zakładów ubezpieczeń sprawiło że postanowiliśmy stanąć na straży interesów naszych klientów co spowodowało iż utworzyliśmy Biuro Obsługi Szkód.
Rozliczamy dla klientów szkody bezgotówkowo oraz jeśli zajdzie potrzeba egzekwujemy należne odszkodowania od zakładów ubezpieczeń również na drodze sądowej współpracując z najlepszymi kancelariami adwokackimi w tej branży. 
Wykonujemy na zlecenie:
 • oględziny pojazdów uszkodzonych,

 • wyceny pojazdów do ubezpieczenia,

 • oględziny miejsc zdarzenia odszkodowawczego,

 • kontrole naprawionych pojazdów w oparciu o ich oględziny i dokumenty z naprawy,

 • oględzin pojazdu przed zakupem z pomiarem grubości lakieru, płyty podłogowej i inne,

 • obsługujemy w imieniu klienta proces likwidacji szkód ( pełna obsługa szkody),

 • weryfikujemy decyzje odszkodowawcze,

 • weryfikujemy kalkulacje napraw wykonane przez zakłady ubezpieczeń i serwisy,

 • prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie szkód komunikacyjnych dla kadry serwisów,

 • wykonujemy audyty dla serwisów napraw powypadkowych oraz przygotowujemy je do obsługi szkód,

 • Text Hover
 • Text Hover
Nasi specjaliści oraz rzeczoznawcy opracowują:
 • oceny techniczne

 • kalkulacje kosztów naprawy w systemach Audatex i DAT,

 • dokumentację zdjęciową z opisem technicznym,

 • wyliczenia wartości pojazdów nieuszkodzonych i uszkodzonych,

 • odwołania i reklamacje od decyzji ubezpieczyciela,

 • dokumentację niezbędną do złożenia roszczeń odszkodowawczych,

 • dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów i strat poniesionych w związku ze szkodą.