• Text Hover
uczestnictwo w projekcie "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakiet przedsiębiorczości"
Celem projektu jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
Dofinansowanie projektu z UE: 280 377 000,00 PLN
Grantobiorca: GRUPA TROJAK SPÓŁKA JAWNA
Kwota grantu: 99 000 PLN

  • Text Hover
Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku firmy "GRUPA TROJAK" - Spółka Jawna zlokalizowanego przy ul. Miejska 41, 43-354 Czaniec
Wartość projektu: 88 790,00 PLN
Środki WFOŚiGW: 75 204,00 PLN